Deelkunde

Home » Tools » Keuzekaartjes

Keuzekaartjes

Keuzekaartjes zijn bedoeld voor de zorgverlener, om tijdens het consult met de patiënt de meest gestelde vragen over de behandelopties te bekijken, zodat de patiënt antwoord krijgt op de vragen die voor hem/haar relevant zijn en de zorgverlener weet wat voor de patiënt relevant is.

Er zijn grofweg twee verschillende soorten keuzekaartjes:

1. Option gridsTM/keuzetabellen/consultkaartjes (vanuit de groep van Elwyn uit Dartmouth), die op één A4 tekstuele antwoorden geven op vragen die patiënten meest stellen voor elk van de behandelopties. Deze kaarten bevatten zoveel mogelijk evidence-based, kwantitatieve informatie en zijn tijdens de ontwikkeling ervan gecontroleerd op leesbaarheid door laaggeletterden. Voorbeelden hiervan zijn:

 

2. Keuzekaartjes (vanuit de groep van Montori uit de Mayo clinics); zij maken de keuzekaartjes, die de antwoorden grafisch weergeven op dezelfde veel gestelde vragen. Zij vinden tekst minder uitnodigend, vandaar hun keuze voor een visuele weergave ervan. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Keuzekaartjes voor vaatchirurgische aandoeningen:
  • Keuzekaartjes (Engelstalig) uit de Mayo clinic over de behandelopties voor diabetes met medicijnen:Keuzekaartjes DM Mayo clinic
%d bloggers liken dit: