Deelkunde

Home » Tools » Meetinstrumenten

Meetinstrumenten

Er zijn vele meetinstrumenten beschikbaar om de mate van SDM (gedeelde besluitvorming) in de praktijk te meten, zowel bij patiënten als bij zorgverleners.

Hieronder volgt een (groeiende) lijst mogelijke meetinstrumenten:

 • De Control Preference Scale (CPS): Eén vraag over de mate waarin een patiënt SDM wil, of SDM ervaren heeft, in de spreekkamer.
  • Literatuur: Degner LF et al, Can J Nurs Res. 1997; Solari A et al, PLoS One 2013.
 • Het OPTION instrument: een objectieve meetmethode voor de mate waarin de zorgverlener de patiënt betrekt bij de besluitvorming tijdens het gesprek in de spreekkamer.
  • De Nederlandse versie (inclusief handleiding) van het OPTION-5 instrument.
  • Literatuur: Stubenrouch FE et al, Pat Educ Couns. 2016;99(6):1062-8.
 • De SDM-Q-9 vragenlijst: 9 vragen voor patiënten om te scoren in hoeverre zij vinden dat zij betrokken zijn bij de besluitvorming.
  • Literatuur: Rodenburg-Vandenbussche S et al, PLoS One. 2015;10(7):e0132158.
 • De SDM-Q-Doc vragenlijst: 9 vragen voor zorgverleners om te scoren in hoeverre zij vinden dat zij de patiënt hebben betrokken bij de besluitvorming.
  • Literatuur: Rodenburg-Vandenbussche S et al, PLoS One. 2015;10(7):e0132158.
 • De CollaboRATE vragenlijst: 3 vragen om de mate waarin de zorgverlener zijn best heeft gedaan om de patiënt te betrekken bij de besluitvorming.
 • De Decisional Conflict Scale (DCS): 16 vragen die de mate van keuzestress peilen.
%d bloggers liken dit: