Deelkunde

Home » Tools

Tools

Verschillende hulpmiddelen zijn beschikbaar om samen beslissen te bevorderen en/of kansen en risico’s voor een patiënt duidelijk te maken:

 • Er is een praktische, kleinschalige gesprekstraining beschikbaar voor alle zorgprofessionals, ook buiten het AMC, waarin u met maximaal 7 collega’s, o.l.v. een medisch psycholoog en met een professionele simulatiepatiënt, een samen beslissen-gesprek kunt oefenen o.b.v. een zelf ingebrachte casus. Deze training duurt een dagdeel. Voor meer informatie en aanmelding, mail naar: mp-onderwijs@amsterdamumc.nl.
 • Animatiefilms om aspecten van gedeelde besluitvorming te illustreren aan chirurgen en patiënten.
 • Keuzehulpen om patiënten beter in staat te stellen tot gezamenlijke besluitvorming.
 • Option Grids(TM) of “besliskaarten”: samenvattingen van de keuzehulp;  op één A4 aan de hand van de door patiënten meest gestelde vragen.
 • De ‘MAPPING’-app, waarmee kansen en risico’s van interventies grafisch kunnen worden weergegeven. Deze site wordt voortdurend verder uitgebouwd.
 • Natuurlijke frequentiebomen om de voor- en nadelen van een interventie te kunnen uitleggen. (Legemate)
 • Drie goede vragen“: De Patiëntenfederatie Nederland (PFN) en de Orde van Medisch Specialisten hebben i.s.m. het Radboudumc een campagne met 3 vragen gestart. (Shepherd) Hiermee durft de patiënt sneller de vragen te stellen, kunnen artsen beter antwoord geven op de vragen, vindt er meer gezamenlijke besluitvorming plaats en leidt dit tot betere resultaten en tevredenheid. Voor kinderen is een vergelijkbare tool ontwikkeld (Rexwinkel).
 • De ‘Wat er toe doet’ tool (Harteraad): een tool voor patiënten om voor zichzelf te bepalen wat zij belangrijk vinden in hun leven en dus ook bij de keuze van een behandeling.
 • Een calculator (in Excel) om gemakkelijk 95% betrouwbaarheidsintervallen en NNT’s te berekenen (voor zowel diagnostische als therapeutische interventies).
 • Een ‘nummervertaler‘, waarmee u snel kunt omschakelen tussen percentages en fracties:

Nummervertaler

 • Risicotabellen (de Rothwell tabel wordt vervangen door de Carotid Artery Risk (CAR) score)
  Om het individuele risico op hart- en vaatziekten af te illustreren bij aan- of afwezigheid van hypertensie, diabetes, hoog cholesterol, reumatoïde artritis of nicotinegebruik (Heida KY, NTvG 2013): Om het individuele risico op een beroerte te illustreren bij de medicamenteuze behandeling van een recente symptomatische carotisstenose (Rothwell PM, Int J Stroke 2006):
  Risicotabel HVZ carotid stenosis
 • Poppetjesfiguren die u kunt printen voor gebruik in de spreekkamer (zie hiervoor ook het animatiefilmpje over het uitleggen van medische kansen en risico’s):

Voor vrouwen:                      Voor mannen:                            Voor beiden:

poppetjesfiguur vrouwen

             poppetjesfiguur mannen                      poppetjesfiguur M+F


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: