Deelkunde

Home » Evidence communiceren » Visueel weergeven

Visueel weergeven

De meeste mensen zijn visueel ingesteld. Bovendien zijn getallen of percentages niet altijd goed te begrijpen (zie het voorbeeld van de regenkans), zeker voor mensen het minder goede gezondheidsvaardigheden, laaggeletterden of ‘laaggecijferden’.

Om toch kansen en risico’s van medische interventies goed over te brengen, kan het helpen om deze cijfers visueel weer te geven, bijvoorbeeld in de vorm van staafdiagrammen, poppetjesdiagrammen of natuurlijke frequentiebomen (zie ‘Evidence communiceren’). Om u te helpen deze cijfers om te zetten naar deze grafische weergaves, is de MAPPING-app ontwikkeld (Stubenrouch). Deze app geeft voor een (voorgeprogrammeerde) aandoening de kansen en risico’s weer (op basis van beschikbare evidence of richtlijn) van één of meer behandelopties. De app is voor elke aandoening in te richten.

Onderstaand voorbeeld voor patiënten met een abdominaal aneurysma geeft de kansen en risico’s weer van een open operatie ten opzichte van een endovasculaire behandeling:

%d bloggers liken dit: