Deelkunde

Home » Gedeelde besluitvorming » Uitvoering

Uitvoering

Het uitvoeren van gedeelde besluitvorming in de klinische praktijk is niet altijd eenvoudig (Légaré).

In het gesprek met de patiënt kan de zorgverlener gedeelde besluitvorming bevorderen via vier stappen (Elwyn):4 talks Elwyn

  1. Justify: Aankondigen van een voorkeursgevoelige beslissing, waarbij voorkeuren van patiënt leidend zijn in het beslisproces. – ‘team talk’.
  2. Inform: Informeren over de voor-en nadelen van behandelopties – ‘option talk’.
  3. Elicit: Waarden en voorkeuren van de patiënt verkennen.
  4. Integrate: Van opties en voorkeur naar een besluit. – ‘decision talk’

Hoe voer ik een gedeelde besluitvormingsgesprek?

Een voorbeeld van zo’n gesprek ziet u in deze video (van ruim 20 minuten), waarin de behandelopties voor een abdominaal aneurysma en de uiteindelijke gezamenlijke keuze worden besproken, volgens de bovengenoemde stappen:

In deze video (van ruim 13 minuten) ziet u hoe in eenzelfde gesprek keuze-ondersteunende hulpmiddelen worden toegepast:

Er is een praktische, kleinschalige gesprekstraining beschikbaar waarin u met maximaal 7 collega’s, o.l.v. een medisch psycholoog en met een professionele simulatiepatiënt, een samen beslissen-gesprek kunt oefenen o.b.v. een zelf ingebrachte casus. Deze training duurt een dagdeel.

Voor meer informatie en aanmelding, mail naar: mp-onderwijs@amsterdamumc.nl.

Option grids™, Keuzekaartjes en Consultkaarten

Bovendien zijn de zogenoemde “Option grids™” handig voor zorgverlener en patiënt om gedeelde besluitvorming in de spreekkamer te vergemakkelijken (Elwyn). Hierop staat een samenvatting (op één A4’tje) van de door patiënten meest gestelde vragen en de antwoorden daarop, per behandeloptie. Een voorbeeld van een option grid™ voor vrouwen met borstkanker ziet u hier.

Keuzekaartje

Als alternatief voor Option Grids™ zijn de consult- of keuzekaartjes, die dezelfde informatie meer visueel weergeven. Hier ziet u een voorbeeld ervan, voor patiënten met etalagebenen:

En hier een consultkaart (www.consultkaart.nl) over het al dan niet verwijderen van amandelen:

Consultkaart Amandelen knippen

%d bloggers liken dit: